English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Wadas, R. Oliwa, B. Pilch-Pitera, Ł. Byczyński, M. Heneczkowski, Z. Florjańczyk, A. Plichta, G. Rokicki

Synteza i charakterystyka jednoskładnikowych klejów poliuretanowych na osnowie polieterodiolu Rokopol® D2002 (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION


Polimery 2020, nr 7-8, 568


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.10

Streszczenie

Opracowano jednoskładnikowe kleje na osnowie diizocyjanianu 4,4'-metylenodifenylu (MDI) i polioksypropylenodiolu z środkami pomocniczymi (ftalanem diizononylu jako plastyfikatorem, napełniaczami: talkiem, haloizytem, modyfikowanym bentonitem; dyspergatorami, sadzą pigmentową i katalizatorem utwardzania – dilaurynianem dibutylocyny). Proces sieciowania analizowano za pomocą reometru z dynamiczną oscylacją. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej wyznaczano temperaturę zeszklenia, ponadto określano kąt zwilżania i właściwości adhezyjne otrzymanych materiałów przeznaczonych do łączenia spoin Al/Al.


Słowa kluczowe: PUR, kleje, szczeliwa, utwardzanie wilgocią, reometria, DSC, Al/Al, klejenie
e-mail: mhen@prz.edu.pl
J. Wadas, R. Oliwa, B. Pilch-Pitera, Ł. Byczyński, M. Heneczkowski, Z. Florjańczyk, A. Plichta, G. Rokicki (659.3 KB)
Synteza i charakterystyka jednoskładnikowych klejów poliuretanowych na osnowie polieterodiolu Rokopol® D2002 (j. ang.)