English version
Drukuj

Synteza cieczy jonowych

Tematyka badawcza

  • Opracowanie metod syntezy i metod analitycznych czwartorzędowych soli amoniowych - cieczy jonowych,
  • Zastosowanie cieczy jonowych jako katalizatorów w wybranych reakcjach chemicznych,
  • Synteza amoniowych cieczy jonowych z anionem organicznym (mleczanowym, migdalanowym, sacharynianowym, acesulfamianowym, prolinianowym), nowoczesnych związków wykazujących działanie bakteriobójcze i grzybobójcze,
  • Synteza cieczy jonowych do odsiarczania paliw,
  • Synteza cieczy jonowych do ekstrakcji bio-butanolu z fazy wodnej.


Kontakt

dr inż. Anna Wiśniewska
tel. +48 22 568 21 93