English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda

Synteza alifatycznych poliestrów o zróżnicowanej architekturze metodą kontrolowanej

polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych estrów (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 469


Streszczenie

Dokonano podsumowania przeprowadzonych głównie w ostatnim dziesięcioleciu badań w zakresie kontrolowanej syntezy poli(alifatycznych estrów) (PAE) ze szczególnym uwzględnieniem poli(ε-kaprolaktonu) i poli(L-laktydu). Przedstawiono ogólne właściwości i praktyczne zastosowania PAE, wynikające głównie ze zdolności tych polimerów do (bio)degradacji. Omówiono prowadzące do PAE metody polimeryzacji cyklicznych estrów alifatycznych, zwłaszcza polimeryzacji pod wpływem układów złożonych z inicjatorów pseudoanionowych (alkoholanów i karboksylanów) oraz koinicjatorów [alkoholi, polioli, amin i poliamin, wzory (X) — (XXIII)]. Przedyskutowano zagadnienie termodynamicznej zdolności ε-kaprolaktonu (CL) i L,L-dilaktydu (LA) do polimeryzacji z otwarciem pierścienia (tabela 1) oraz kinetykę ich polimeryzacji w różnych warunkach (tabela 2). Szczegółowo opisano opracowane ostatnio metody tzw. kontrolowanej syntezy PCL i PLA o zróżnicowanej strukturze gwiaździstej (tabela 3).


Słowa kluczowe: poli(alifatyczne estry), ε-kaprolakton, L,L-dilaktyd, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, polimeryzacja pseudoanionowa (kowalencyjna), polimer gwiaździsty
A. Duda (1022.1 KB)
Synteza alifatycznych poliestrów o zróżnicowanej architekturze metodą kontrolowanej polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych estrów (j. ang.)