English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Dzięcielski, S. Wołoszczuk, M. Banaszak

Symulacje Monte Carlo i teoria pola samozgodnego stosowane do obliczeń profilów gęstości w stopach trójblokowych kopolimerów A1BA2 (j. ang.)

Polimery 2014, nr 7-8, 580


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.580

Streszczenie

Teorię samozgodnego pola średniego i symulacje Monte Carlo wykorzystano do oceny dystrybucji segmentów A1, B i A2 w strukturach warstwowych. Porównano wyniki uzyskane za pomocą tych dwóch metod i przedstawiono wnioski dotyczące zmian lokalizacji segmentów A1 w domenie B wraz ze zwiększaniem długości bloków A1.


Słowa kluczowe: kopolimery dwublokowe, profile gęstości, teoria pola samozgodnego, modelowanie molekularne, symulacje Monte Carlo

e-mail: michal.banaszak@amu.edu.pl

M. Dzięcielski, S. Wołoszczuk, M. Banaszak (282.9 KB)
Symulacje Monte Carlo i teoria pola samozgodnego stosowane do obliczeń profilów gęstości w stopach trójblokowych kopolimerów A1BA2 (j. ang.)