English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. J. Wilczyński, K. Buziak

Symulacja wytłaczania jednoślimakowego kompozytów polimerowo-drzewnych na podstawie pomiaru ciśnienia on-line (j. ang.)

Polimery 2019, nr 2, 135


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.2.7

Streszczenie

Wykonano badania symulacyjne i doświadczalne wytłaczania za pomocą wytłaczarki jednoślimakowej kompozytu polimerowo-drzewnego na osnowie polipropylenu (PP). Na podstawie pomiarów ciśnienia i natężenia przepływu podczas wytłaczania określono właściwości reologiczne kompozytu i opisano je prawem potęgowym. Badania symulacyjne wykonano z wykorzystaniem nowo opracowanego modelu komputerowego wytłaczania kompozytów drzewnych, rozwiniętego w tej pracy na potrzeby modelowania z wykorzystaniem prawa potęgowego. Model ten umożliwia dwuwariantowe modelowanie uplastyczniania kompozytu w zależności od zawartości mączki drzewnej. Na drodze weryfikacji stwierdzono dobrą zgodność wartości obliczonych i uzyskanych doświadczalnie. Mniejsze rozbieżności wystąpiły w wypadku zastosowania jednowymiarowego modelu uplastyczniania.


Słowa kluczowe: wytłaczanie jednoślimakowe, kompozyty polimerowo-drzewne, modelowanie

K.J. Wilczyński, K. Buziak (1.9 MB)
Symulacja wytłaczania jednoślimakowego kompozytów polimerowo-drzewnych na podstawie pomiaru ciśnienia on-line (j. ang.)