English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kaczorowski, G. Rokicki

Surfaktanty reaktywne – chemia i zastosowania.
Cz. II. Powierzchniowo czynne inicjatory (inisurfy)
i powierzchniowo czynne środki przeniesienia łańcucha (transurfy) (j.ang.)

Polimery 2017, nr 2, 79


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.079

Streszczenie
Zaprezentowano najnowsze postępy w chemii i technologii reaktywnych surfaktantów: surfmerów [surfaktantów zdolnych do polimeryzacji – w Cz. I], inisurfów (powierzchniowo czynnych inicjatorów) oraz transurfów (powierzchniowo czynnych środków przeniesienia łańcucha). W niniejszej części artykułu opisano inisurfy i transurfy, które znajdują zastosowanie m.in. w procesach kontrolowanej polimeryzacji żyjącej; inisurfy – w procesie polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), a transurfy – w procesie polimeryzacji z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha (RAFT). Transurfy mogą być również zastosowane do otrzymywania nanosfer.
Słowa kluczowe: inisurf, inicjator powierzchniowo czynny, polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, transurf, powierzchniowo czynny środek przeniesienia łańcucha, polimeryzacja z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha, polimeryzacja emulsyjna, polimeryzacja żyjąca
e-mail: gabro@ch.pw.edu.pl
M. Kaczorowski, G. Rokicki (537.3 KB)
Surfaktanty reaktywne – chemia i zastosowania. Cz. II. Powierzchniowo czynne inicjatory (inisurfy) i powierzchniowo czynne środki przeniesienia łańcucha (transurfy) (j.ang.)