English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kaczorowski, G. Rokicki

Surfaktanty reaktywne – chemia i zastosowania.
Część I. Surfaktanty zdolne do polimeryzacji (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 747


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.747

Streszczenie

Ze względu na wszechstronność zastosowań reaktywnych surfaktantów następuje szybki rozwój metod syntezy tej grupy związków. W artykule zaprezentowano najnowsze osiągnięcia chemii i technologii reak­tywnych surfaktantów: surfmerów (surfaktantów zdolnych do polimeryzacji), inisurfów (powierzchniowo czynnych inicjatorów) oraz transurfów (powierzchniowo czynnych środków przeniesienia łańcucha). Zastosowanie reaktywnych surfaktantów może uczynić proces chemiczny bardziej przyjaznym środowisku i obniżyć koszty jego prowadzenia.

W tej części artykułu przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące reaktywnych surfaktantów oraz opisano szerzej surfmery, które łączą w sobie właściwości charakterystyczne dla surfaktantów (aktywność powierzchniowa) oraz monomerów (zdolność do polimeryzacji). Surfmery są szeroko stosowane w polimeryzacji emulsyjnej, ale mają również inne, bardziej wyrafinowane zastosowania, takie jak: stabilizacja miniemulsji, synteza nanomateriałów, systemy dostarczania leków i hydrożele.


Słowa kluczowe: surfaktant zdolny do polimeryzacji, surfmer, monomer powierzchniowo czynny, emulgator zdolny do polimeryzacji, polimeryzacja emulsyjna, nanomateriał, system dostarczania leków, hydrożel


e-mail: gabro@ch.pw.edu.pl

M. Kaczorowski, G. Rokicki (838.7 KB)
Surfaktanty reaktywne – chemia i zastosowania. Część I. Surfaktanty zdolne do polimeryzacji (j.ang.)