English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski

Strukturalne uwarunkowania przetwórstwa i zastosowania elastomerów

Polimery 2001, nr 2, 100


Streszczenie

Omówiono podstawowe czynniki strukturalne wpływające na właściwości i przetwórstwo elastomerów, wskazując na istniejące w tej dziedzinie sprzeczne tendencje. Pierwsza sprzeczność istnieje pomiędzy czynnikami koniecznymi do osiągnięcia dużej elastyczności i odporności na działanie niskiej temperatury elastomerów polarnych, a ich odpornością na działanie niepolarnych mediów (oleje, paliwa, smary itp.). Antynomiczny charakter ma także zdolność kauczuku do krystalizacji, analizowana z punktu widzenia przetwórstwa, wytrzymałości mechanicznej oraz zachowania elastyczności w obniżonej temperaturze. Antagonistyczne są również wymagania dotyczące wartości ciężaru cząsteczkowego kauczuku rozpatrywanej z punktu widzenia sporządzania i przetwarzania mieszanek, tj. wchłaniania napełniacza, małej lepkości i elastyczności mieszanek, efektu kalandrowego i pęcznienia przekroju wytłoczyny, wpływu na zdyspergowanie napełniacza albo na właściwości mechaniczne wulkanizatu. Główna antynomia strukturalna wiąże się z dużą, wykorzystywaną do wulkanizacji reaktywnością chemiczną nienasyconych kauczuków ogólnego przeznaczenia a małą aktywnością, pożądaną na etapie sporządzania i przetwarzania mieszanek gumowych oraz w celu osiągnięcia dużej odporności wyrobów na starzenie. Wreszcie, rozmaite właściwości użytkowe elastomerów w różny sposób zależą od stopnia ich usieciowania i rodzaju wiązań sieciujących (rys. 1). Antynomiczny wpływ czynników strukturalnych powoduje, że zasada umiaru technicznego i technologicznego oraz zasada odpowiedniości „poziom właściwości - cena wyrobu” mają w technologii elastomerów wyjątkowe znaczenie.


Słowa kluczowe: kauczuki, elastyczność, budowa chemiczna, krystaliczność, ciężar cząsteczkowy, reaktywność chemiczna, stopień usieciowania, właściwości, przetwórstwo
W. M. Rzymski (423.9 KB)
Strukturalne uwarunkowania przetwórstwa i zastosowania elastomerów