English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. A. Rishina, L. S. Shibryaeva, A. B. Gilnum, N. P. Bessonova, T. A. Ladygina. D. P. Shashkin

Strukturalne przemiany w anizotaktycznym polipropylenie poddanym działaniu

plazmy o małej częstotliwości (j. ang.)

Polimery 2001, nr 3, 173


Streszczenie

Folie anizotaktycznego PP wytworzonego pod wpływem układu katalitycznego rac-Et(Ind)2ZrCl2 - metyloalumoksan poddano działaniu plazmy uzyskanej w wyładowaniach jarzeniowych małej częstotliwości (50 Hz). Stwierdzono zmiany strukturalne zachodzące w całej objętości PP w stopniu uzależnionym od pierwotnego stosunku faz α do γ. W przypadku zawartości fazy γ ≤ 60% niemal w całości przechodzi ona w fazę α. Wzrasta przy tym temperatura topnienia PP (od 130 °C do 164 °C, tabela 2) zwiększa się zawartość sekwencji pentadowych (tabela 5), stopień stereoregularności (tabela 4) i ciężar cząsteczkowy oraz poszerza się rozkład ciężarów cząsteczkowych (tabela 6). Tym samym, po oddziaływaniu plazmą anizotaktyczny PP nabiera właściwości typowego PP wytworzonego wobec heterogenicznych katalizatorów Zieglera-Natty. Gdy zawartość fazy γ wynosi 72%, przemianie w fazę α ulega zaledwie 10% tej fazy, natomiast w przypadku zawartości fazy γ ≥ 80%, właściwości PP nie ulegają żadnym zmianom. Czynnik wywołujący zmiany w PP stanowi prawdopodobnie składnik VUV wykorzystywanej plazmy, który jest zapewne zbyt słaby, aby oddziaływać na PP o znacznej (≥80%) zawartości fazy γ.


Słowa kluczowe: polipropylen anizotaktyczny, oddziaływanie plazmą o małej częstotliwości, przemiany strukturalne fazy α i γ
L. A. Rishina, L. S. Shibryaeva, A. B. Gilnum, N. P. Bessonova, T. A. Ladygina. D. P. Shashkin (233.1 KB)
Strukturalne przemiany w anizotaktycznym polipropylenie poddanym działaniu plazmy o małej częstotliwości (j. ang.)