English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, Z. Wielgosz, A. Szadkowska, M. Studziński, R. Komornicki, J. Stasiński, A. Kania-Szarek

Struktura, właściwości termiczne i mechaniczne mieszaniny
poli(tlenku fenylenu) z polistyrenem wysokoudarowym

Polimery 2016, nr 10, 710


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.710

Streszczenie

Zbadano strukturę oraz właściwości termiczne imechaniczne mieszanin poli(tlenku fenylenu) (PPO) zwysokoudarowym polistyrenem (HIPS). Stosowano dwa rodzaje PPO: handlowy (PPO-h) oraz otrzymany wInstytucie Chemii Przemysłowej (IChP) wskali wielkolaboratoryjnej, wprocesie polikondensacji utleniającej 2,6-dimetylofenolu, wobecności kompleksu bromku miedzi(II) zmorfoliną jako katalizatorem (PPO-IChP). Wykazano, że mieszaniny PPO/HIPS, niezależnie od rodzaju PPO, są mieszalne wstanie amorficznym, oczym świadczy wystąpienie tylko jednej wartości temperatury zeszklenia oznaczonej metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA). Homogeniczność mieszanin potwierdzono również metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Mieszanina PPO-IChP/HIPS charakteryzowała się znacznie większą udarnością jak iwiększym wydłużeniem względnym przy zerwaniu niż mieszanina PPO-h/HIPS. Rodzaj zastosowanego PPO nie wpływał znacząco na wartość temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) oraz wytrzymałość na rozciąganie izginanie badanych mieszanin. PPO otrzymany wIChP oraz jego mieszanina zHIPS wporównaniu zPPO-h iPPO-h/HIPS charakteryzowały się nieznacznie większą odpornością termiczną.


Słowa kluczowe: poli(tlenek fenylenu), wysokoudarowy polistyren, mieszaniny
e-mail: regina.jeziorska-dn@ichp.pl

R. Jeziórska, Z. Wielgosz, A. Szadkowska, M. Studziński, R. Komornicki, J. Stasiński, A. Kania-Szarek (1.38 MB)
Struktura, właściwości termiczne i mechaniczne mieszaniny poli(tlenku fenylenu) z polistyrenem wysokoudarowym