English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zieleniewska, J. Ryszkowska, A. Bryśkiewicz, M. Auguścik, L. Szczepkowski, A. Świderski, K. Wrześniewska-Tosik

Struktura i właściwości pianek lepkosprężystych z FyrolemTM i włóknami keratynowymi (j.ang.)

Polimery 2017, nr 2, 127


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.127

Streszczenie
Przedmiotem badań omówionych w artykule są poliuretanowe pianki wiskoelastyczne (VPF) otrzymane z dodatkiem bezhalogenowego środka uniepalniającego – Fyrol – i włókien keratynowych. Pianki wykonano w warunkach różnej wartości indeksu izocyjanianowego. Do ich modyfikacji wykorzystano Fyrol PNX LE (F-LE) i Fyrol PNX (F) oraz włókna keratynowe, pozyskane z piór drobiowych. Pianki charakteryzowano metodami spektroskopii w podczerwieni, analizy termograwimetrycznej, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz mikroskopii skaningowej. Oceniano także palność wybranych pianek na podstawie indeksu tlenowego (OI) oraz przebieg spalania za pomocą kalorymetru stożkowego. Na podstawie odkształcenia trwałego pianek po ściskaniu i OI stwierdzono, że modyfikacja pianek poliuretanowych mieszaniną Fyrolu z włóknami keratynowymi wpływa korzystnie na zmniejszenie odkształcenia trwałego pianek oraz ich palność, a w konsekwencji na ograniczenie zagrożenia pożarowego spowodowanego ich użytkowaniem.
Słowa kluczowe: wiskoelastyczne pianki poliuretanowe, Fyrol, włókna keratynowe, struktura, odkształcenia trwałe, palność
e-mail: Joanna.Ryszkowska@inmat.pw.edu.pl
M. Zieleniewska, J. Ryszkowska, A. Bryśkiewicz, M. Auguścik, L. Szczepkowski, A. Świderski, K. Wrześniewska-Tosik (924.1 KB)
Struktura i właściwości pianek lepkosprężystych z FyrolemTM i włóknami keratynowymi (j.ang.)