English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Garbacz

Struktura i właściwości cienkościennych porowanych powłok kabli (j. ang.)

Polimery 2012, nr 11/12, 865


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.865

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano proces wytwarzania metodą współwytłaczania porującego powłok dwuwarstwowych kabli elektrycznych. Powłoki te otrzymano z poli(chlorku winylu) (PVC) i 0—0.5 % mas. Adcol-blow UP-0Xb+X1020 pełniącego rolę środka porującego. Przeprowadzono badania gęstości i porowatości wytworzonych próbek w zależności od ilości użytego środka porującego. Na podstawie ich wyników oceniono przydatność otrzymanych powłok do izolacji kabli elektrycznych.


Słowa kluczowe: współwytłaczanie porujące, środek porujący, powłoka przewodu elektrycznego

e-mail: t.garbacz@pollub.pl

T. Garbacz (217.5 KB)
Struktura i właściwości cienkościennych porowanych powłok kabli (j. ang.)