English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Heidarian

Starzenie fluoroelastomeru napełnionego nanorurkami węglowymi
w płuczce wiertniczej na bazie oleju (j.ang.)

Polimery 2018, nr 3, 191


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.3.4

Streszczenie

Metodami mikroskopii optycznej, mikroskopii sił atomowych (AFM) i dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) badano odporność starzeniową kompozytów na bazie fluoroelastomeru (FE) napełnianego nanorurkami węglowymi (CNT) lub sadzą węglową (CB), poddanych działaniu płuczki wiertniczej na bazie oleju (OBD). Oznaczano też przyrost masy, stopień spęcznienia i twardość próbek poddanych starzeniu w środowisku płynu wiertniczego. Stwierdzono, że fluoroelastomer napełniony nanorurkami węglowymi jest odporny na działanie płynu wiertniczego i można go stosować w materiale uszczelek w urządzeniach wiertniczych wykorzystujących płuczki na bazie oleju.


Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, fluoroelastomer, sadza węglowa, płuczka wiertnicza, test starzeniowy, mikroskopia sił atomowych, mikroskopia optyczna
e-mail: heidarianj@ripi.ir; heidarianj@yahoo.com

J. Heidarian (1.32 MB)
Starzenie fluoroelastomeru napełnionego nanorurkami węglowymi w płuczce wiertniczej na bazie oleju (j.ang.) - cz.1
J. Heidarian (1.81 MB)
Starzenie fluoroelastomeru napełnionego nanorurkami węglowymi w płuczce wiertniczej na bazie oleju (j.ang.) - cz.2
J. Heidarian (1.59 MB)
Starzenie fluoroelastomeru napełnionego nanorurkami węglowymi w płuczce wiertniczej na bazie oleju (j.ang.) - cz.3
J. Heidarian (1.42 MB)
Starzenie fluoroelastomeru napełnionego nanorurkami węglowymi w płuczce wiertniczej na bazie oleju (j.ang.) - cz.4
J. Heidarian (433.3 KB)
Starzenie fluoroelastomeru napełnionego nanorurkami węglowymi w płuczce wiertniczej na bazie oleju (j.ang.) - cz.5