English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kijeński, M. Kijeńska, P. Rejewski

Stan potencjału intelektualnego i bazy chemikaliów platformowych
do produkcji tworzyw inżynieryjnych w Polsce.
Czy utrzymamy się w światowym peletonie?

Polimery 2017, nr 5, 380


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.380

Streszczenie
W opinii ekspertów tworzywa inżynieryjne i agrochemikalia stanowią jedyne branże, w których europejski przemysł chemiczny może skutecznie konkurować na rynku globalnym. Polskie spółki sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej od lat nie wykazują wysokomarżowego rozwoju down-stream. W pracy przeprowadzono ocenę możliwości rozwoju obszaru chemikaliów inżynieryjnych w Polsce, z uwzględnieniem trendów światowych, kompetencji i tradycji polskich firm oraz zaplecza badawczego, a także niedomagań obszaru wytwórczego chemikaliów platformowych.
Słowa kluczowe: konkurencyjne produkty na rynku międzynarodowym, polimery inżynieryjne, chemikalia bazowe
e-mail: jacek.kijenski@ichp.pl
J. Kijeński, M. Kijeńska, P. Rejewski (1.37 MB)
Stan potencjału intelektualnego i bazy chemikaliów platformowych do produkcji tworzyw inżynieryjnych w Polsce. Czy utrzymamy się w światowym peletonie?