English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Sałasińska, J. Ryszkowska

Stabilność wymiarowa, właściwości fizyczne, mechaniczne i cieplne kompozytów

polietylenu dużej gęstości z łupinami orzecha ziemnego

Polimery 2013, nr 6, 461


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.461

Streszczenie

Z odpadowej folii polietylenowej PE-HD i drobno zmielonych łupin orzecha ziemnego wytworzono trzy kompozyty o różnym udziale napełniacza (6, 17 lub 32 % mas.). Proces przetwórczy prowadzono bez użycia środków pomocniczych, za pomocą urządzeń powszechnie stosowanych w przetwórstwie polimerów. Otrzymane materiały charakteryzują się małą gęstością, akceptowalnie małą zdolnością do absorbowania wilgoci i dobrymi właściwościami mechanicznymi, a po okresie użytkowania mogą stanowić cenne paliwo.


Słowa kluczowe: kompozyty polimer–napełniacz naturalny, odpady opakowaniowe, łupiny orzecha ziemnego, recykling

e-mail: ksalasinska@meil.pw.edu.pl

K. Sałasińska, J. Ryszkowska (464.8 KB)
Stabilność wymiarowa, właściwości fizyczne, mechaniczne i cieplne kompozytów polietylenu dużej gęstości z łupinami orzecha ziemnego