English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła

Stabilność termiczna i palność kompozytów poliolefiny/nanorurki haloizytowe (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 674


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.674

Streszczenie

Najnowsze badania w zakresie uniepalniania poliolefin są ukierunkowane na zastosowanie dodatku nanorurek haloizytowych (HNT) jako bezhalogenowego środka zmniejszającego palność, a jednocześnie zachowującego właściwości mechaniczne osnowy. Powstająca na powierzchni płonącego nanokompozytu, zawierającego HNT, warstwa tzw. zgorzeliny ogranicza przenikanie gazów oraz ciepła i zabezpiecza materiał przed dalszym paleniem. Unikatowa struktura HNT umożliwia dodatkowo pochłanianie produktów termicznego rozkładu poliolefinowej osnowy. Na podstawie dostępnej literatury dokonano oceny wpływu różnych czynników, m.in. modyfikacji nanorurek haloizytowych i/lub dodatku kompatybilizatora i/lub doboru odpowiedniej metody przetwórstwa, na zwiększenie stabilności termicznej oraz odporności ogniowej nanokompozytów poliolefinowych z udziałem nanorurek haloizytowych.
Słowa kluczowe: nanokompozyty poliolefinowe, nanorurki haloizytowe, stabilność termiczna, odporność ogniowa
e-mail: szpilska.k@icso.com.pl
K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła (722.3 KB)
Stabilność termiczna i palność kompozytów poliolefiny/nanorurki haloizytowe (j. ang.)