English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Liszkowska, B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska


Stabilność temperaturowa i odporność termiczna pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych otrzymanych
z udziałem produktów kondensacji kwasu cytrynowego (j. ang.)
Polimery 2018, nr 7-8, 503

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.4

Streszczenie

Otrzymano trzy produkty kondensacji kwasu cytrynowego z: propano-1,2-diolem w obecności katalizatora Tyzor TPT(HDCA1), propano-1,2-diolem bez katalizatora (HDCA2) oraz propano-1,3-diolem w obecności katalizatora Tyzor TPT (HDCA3). Zbadano ich lepkość (od 3972 mPa · s dla HDCA1 do 27986 mPa · s dla HDCA3), gęstość (ok. 1200 g/cm3), liczbę hydroksylową (280–427­mg KOH/g) i kwasową (23–52 mg KOH/g) oraz odporność termiczną w warunkach dynamicznych. Zmierzono temperaturę 5, 10, 20 i 50-procentowego ubytku masy polioli HDCA (odpowiednio: 174–194°C, 230–234°C, 263–303°C, 314–364°C). Wytworzone hydroksyalkilowe pochodne użyto do syntezy sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Zbadano właściwości termiczne pianek (metodami analizy termograwimetrycznej, różnicowej analizy termograwimetrycznej i różnicowej kalorymetrii skaningowej) oraz ich stabilność termiczną: wymiarową, objętościową i masową. Określono liczbę etapów degradacji pianek, szybkość degradacji poszczególnych wiązań chemicznych i procentowy ubytek masy na wszystkich etapach, temperaturę 5, 10, 20 i 50-procentowego ubytku masy pianek (odpowiednio: 208–223°C, 230–260°C, 280–300°C, 345–366°C). Określono entalpię poszczególnych etapów degradacji pianek metodą DSC (trzech pików endotermicznych i jednego egzotermicznego).


Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, estryfikacja, analiza termograwimetryczna, różnicowa analiza termograwimetryczna, różnicowa kalorymetria skaningowa, propano-1,2-diol, propano-1,3-diol

e-mail: liszk@ukw.edu.pl

J. Liszkowska, B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska (602.7 KB)
Stabilność temperaturowa i odporność termiczna pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych otrzymanych z udziałem produktów kondensacji kwasu cytrynowego