English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, T. Żuk

Sposoby wytwarzania kompozytów jednopolimerowych

Polimery 2014, nr 11/12, 769


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.769

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej kompozytów jednopolimerowych (SPC). Kompozyty SPC to interesująca grupa nowych materiałów polimerowych. Mogą być w pełni poddawane recyklingowi materiałowemu, a ich właściwości mechaniczne są porównywalne z właściwościami mechanicznymi polimerowych kompozytów heterogenicznych. Przedstawiono najważniejsze sposoby wytwarzania SPC: prasowanie na gorąco włókien lub taśm polimerowych, infuzja roztworów lub proszków polimerowych, prasowanie na gorąco folii i włókien lub taśm, prasowanie na gorąco włókien lub taśm współwytłaczanych, wtryskiwanie.


Słowa kluczowe: kompozyty jednopolimerowe, prasowanie na gorąco, infuzja, współwytłaczanie, wtryskiwanie
e-mail: marzenk@ukw.edu.pl

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, T. Żuk (168.5 KB)
Sposoby wytwarzania kompozytów jednopolimerowych