English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda, A. Dworak, P. Kubisa, S. Penczek, S. Słomkowski

Słownik terminów dotyczących kinetyki, termodynamiki i mechanizmów polimeryzacji (zalecenie IUPAC z 2008 r.)

Polimery 2014, nr 7-8, 606


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.606


Z prac komisji nomenklatury makromolekularnej IUPAC (Podkomisji Terminologii Makromolekularnej i Podkomisji Terminologii Polimerowej)


Tłumaczenie: Andrzej Duda, Andrzej Dworak, Przemysław Kubisa, Stanisław Penczek, Stanisław Słomkowski

Tłumaczenie tekstu opublikowanego w Pure Appl. Chem. 2008, 80, 10, 2163–2193, opracowanie: Stanisław Penczek, Graeme Moad i grupa robocza: M. Barón, K. Hatada, M. Hess, A.D. Jenkins, R.G. Jones, J. Kahovec, P. Kratochvíl, P. Kubisa, E. Maréchal, G. Moad, R.F.T. Stepto, J.-P. Vairon, J. Vohlídal, E.S. Wilks.

A. Duda, A. Dworak, P. Kubisa, S. Penczek, S. Słomkowski (221.8 KB)
Słownik terminów dotyczących kinetyki, termodynamiki i mechanizmów polimeryzacji (zalecenie IUPAC z 2008 r.)