English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Mucha, I. Michalak, J. Balcerzak, M. Tylman

Skafoldy, błonki i mikrogranule chitozanowe do zastosowań medycznych

— otrzymywanie i badania kinetyki uwalniania leku (j. ang.)

Polimery 2012, nr 10, 714


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.714

Streszczenie

W artykule przedstawiono różne formy strukturalne chitozanu znajdujące różnorodne zastosowania w medycynie. Omawiane formy to błonki i mikrogranule do transdermalnej oraz doustnej aplikacji substancji aktywnych, oraz porowate skafoldy stosowane w inżynierii tkankowej, stanowiące rusztowanie dla regenerującej się tkanki kostnej. Badane w pracy układy porowate otrzymano metodą liofilizacyjną lub elektrolityczną. Opisano sposób przygotowania oraz morfologię otrzymanych próbek. Zbadano wpływ wody na właściwości układów transdermalnych oraz zmiany w kinetyce uwalniania substancji aktywnych z mikrogranul oraz błonek wywołane modyfikacją ich struktury.


Słowa kluczowe: skafoldy, mikrogranule, kinetyka uwalniania leku, liofilizacja, elektroliza


e-mail: suppler1@o2.pl

M. Mucha, I. Michalak, J. Balcerzak, M. Tylman (855.6 KB)
Skafoldy, błonki i mikrogranule chitozanowe do zastosowań medycznych — otrzymywanie i badania kinetyki uwalniania leku (j. ang.)