English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Leśniak

Silseskwioksany. Cz. II. Polisilseskwioksany

Polimery 2001, nr 9, 582


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury (90 pozycji) dotyczący metod otrzymywania polifenylosilseskwioksanów (PPSQ) i polimetylosilseskwioksanów (PMSQ) o strukturze drabinkowej [wzór (I)]. Omówiono też metody otrzymywania mostkowanych polisilseskwioksanów [wzory (III) i (IV)]. Przytoczono liczne argumenty świadczące o drabinkowej strukturze polisilseskwioksanów [wzory (V) i (VI), tabela 1] oraz scharakteryzowano ich niektóre właściwości fizykochemiczne, w tym odporność termiczną PPSQ i PMSQ (tabela 2), Przedstawiono też podstawowe kierunki zastosowania tych polimerów.


Słowa kluczowe: polifenylosilseskwioksany, polimetylosilseskwioksany, mostkowane polisilseskwioksany, synteza, struktura drabinkowa, właściwości fizykochemiczne, zastosowanie
E. Leśniak (527.2 KB)
Silseskwioksany. Cz. II. Polisilseskwioksany