English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja

Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie materiałów polimerowych

Polimery 2015, nr 4, 219


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.219


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej syntezy oraz charakterystyki materiałów polimerowych zawierających silseskwioksany (POSS). Przedstawiono metody otrzymywania hybrydowych materiałów polimerowych zudziałem funkcjonalizowanych POSS na drodze click chemistry, polikondensacji, poliaddycji, metatezy zotwarciem pierścienia ipolimeryzacji rodnikowej zarówno konwencjonalnej, jak ikontrolowanej (ATRP).
Słowa kluczowe: poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS), materiały hybrydowe, polikondensacja, poliaddycja, ATRP, polimeryzacja wolnorodnikowa, click chemistry, metateza z otwarciem pierścienia
e-mail: katarzyna.dziubek@uni.opole.pl
P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja (216.4 KB)
Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie materiałów polimerowych