English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT60

ICHP - Silesian Meetings 2014Konferencja Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT60, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym hotelu Diament w Zabrzu (29 czerwca-1 lipca 2014 r.), stanowiła ostatni punkt programu obchodów Jubileuszu 60-lecia Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (CMPW PAN) w Zabrzu.


Konferencja pod auspicjami European Polymer Federation została zorganizowana przez CMPW PAN przy współpracy Central and East European Polymer Network (CEEPN), Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddziałów w Gliwicach i w Opolu oraz Sekcji Polimerów PTChem. W konferencji uczestniczyło 250 osób, w większości młodych pracowników naukowych. W uroczystym otwarciu konferencji wzięli udział: przewodniczący konferencji dyrektor CMPW PAN prof. Andrzej Dworak, prof. Brigitte Voit – przewodnicząca European Polymer Federation, prof. Janusz Lipkowski – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału III PAN oraz w imieniu Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik, Ewa Weber – Sekretarz Miasta Zabrze. Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo „Polimery”.


Na program Konferencji złożyło się 15 referatów wygłoszonych podczas sesji plenarnej przez wybitnych przedstawicieli nauki o polimerach z całej Europy:

— prof. Klaus Müllen (Max-Planck-Institute, Mainz, Germany): "Is the future black – the chemistry of carbon materials?”,

— prof. Brigitte Voit (Leibniz — Institut für Polymerforschung, Dresden, Germany): "Linear and hyperbranched polymers for organic electronic applications”,

— prof. Heikki Tenhu (University of Helsinki, Finland): "Polymeric hybrid nanomaterials”,

—dr. Jaroslav Mosnáček (Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovenia): "Covalently modified MWCNT with preferential interactions with one phase of triblock copolymer thermoplastic elastomers”,

— dr. Ivaylo Dimitrov (Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria): "DNA-containing polyplex stabilization via encapsulation into removable polymer shell”,

— prof. Ann-Christine Albertsson (KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden): "Forestry biomass – a pathway to environmentally benign materials”,

— prof. Mariastella Scandola (Universitá di Bologna): "Biocatalysis provides polymers with a broad range of easily tunable solid-state properties”,

— prof. Gerhart Braunegg (Graz University of Technology, Austria): "Polyhydroxyalkanoates — suitable biopolymers for the future?”,

— prof. Sophie Guillaume (CNRS — Université de Rennes 1, France): "From β-butyrolactone homopolymers to chemically tunable alternating copolymers of β-malolactones”,

—prof. Helmut Schlaad (University of Potsdam, Germany): "Bioinspired functional polymers and composites”,

— dr. Bernd Bruchmann (BASF SE, Ludwigshafen, Germany):"Advanced materials and systems—an insight into modern industrial polymer research”,

— dr. Leonid Ionov (Leibniz — Institut für Polymerforschung, Dresden, Germany): "Self-folding polymer films for design of biomaterials”,

— prof. Wim Hennink (Utrecht University, The Netherlands): "Micro and nanoparticles for the delivery of pharmaceutical proteins”,

—prof. Xintao Shuai (Sun Yat-sen University, Guangzhou, China): "Stimuli-sensitive polymeric nanocarriers for drug/siRNA delivery”,

— dr. Dietmar Appelhans (Leibniz — Institut für Polymerforschung Dresden, Germany): "Molecular interactions of dendritic glyco architectures”.


Podczas sesji posterowej zaprezentowano ponad 200 posterów, spośród których Komitet Naukowy Konferencji nagrodził cztery:

nagrodę Oddziału Gliwickiego i Opolskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszy poster zaprezentowany przez doktorantów przyznano zespołowi: Milos Netopilik, Olga Trhlikova, Miroslav Janata, Romana Svitakova, Dusan Berek za "LC and PyGC analysis of the poly(4-methyl styrene-graft-2-vinyl pyridine) copolymer”,

nagrodę Central and East European Polymer Network za najlepszy poster przedstawiający badania wykonane w ramach sieci CEEPN otrzymał zespół: Adrian Franczyk, Krzysztof Matyjaszewski, Bogdan Marciniec za "Polymerization of POSS-MA by ATRP”,

nagrodę Prezydenta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik za najlepszy poster prezentujący badania istotne dla ekologii miast przyznano zespołowi: Iwona Kwiecień, Grażyna Adamus, Witold J. Kowalski, Marek Kowalczuk za "Synthesis, structural characterization and evaluation of effectiveness of biodegradable pesticide-oligomer conjugates”,

nagrodę Sekcji Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszy poster prezentujący wyniki badań w obszarze zaawansowanych materiałów nanostrukturalnych otrzymał zespół: Karolina Chojnacka-Górka, Anna Rozpędzik, Agnieszka Jarosz, Szczepan Zapotoczny za "Preparation of polyelectrolyte microcapsules on a solid core with channels in its structure”.


Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowały się firmy: Medson s.c. K. Kowalski, D. Wlaź, Paczkowo; Polygen Sp. z o.o., Gliwice; Odczynniki Sp. z o.o. Sp. k., Katowice; DONSERV — Wojciech Kaca,Warszawa; Mettler-Toledo Sp. z o.o., Warszawa; MERCK Sp. z o.o., Warszawa; Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., Warszawa; Labsoft — Krzysztof Herman, Warszawa; ANCHEM Sp. J., Warszawa; SARSTEDT Sp. z o.o., Stare Babice; JolJur, Gliwice; VWR International Sp. z o.o., Kraków; OLYMPUS Polska Sp. z o.o., Warszawa; ZWICK POLSKA, Łódź; Wyatt Technology Europe GmbH.


Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz wspaniała koleżeńska atmosfera, którą zapewnił Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem dr inż. Agnieszki Kowalczuk.

Dużą atrakcją dla uczestników było zwiedzenie zabytkowej kopalni węgla Guido, które zostało zorganizowane na zakończenie konferencji.

(fot. organizatora)


Barbara Witowska-Mocek

Redakcja czasopisma „Polimery”