English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, H. Galina

Sieciowanie żywicy epoksydowej Epidian®6 zawierającej reaktywny napełniacz

krzemoorganiczny — analiza metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej

Polimery 2013, nr 3, 212


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.212

Streszczenie

Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) badano przebieg reakcji sieciowania żywicy epoksydowej Epidian 6 (E6), z dodatkiem lub bez reaktywnego napełniacza, oktakis[(3-glicydoksypropylo)dimetylosiloksy]oktasilseskwioksanu (POSS-OG). Utwardzaczem był 4,4'-diaminodifenylometan (DDM). Na podstawie analizy termogramów zarejestrowanych w warunkach różnych szybkości ogrzewania, przy użyciu „metody bezmodelowej” (Model Free Kinetics), określono także kinetykę reakcji utwardzania badanych układów. Dane uzyskane z izotermicznych analiz DSC, wykonanych w zakresie temperatury 60—160 °C, z modulacją temperatury TOPEM®, wykorzystano natomiast do wyznaczenia przebiegu diagramów TTT (time-temperature-transformation) kompozycji żywicy Epidian 6 bez i z dodatkiem POSS-OG.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, silseskwioksany, reakcja sieciowania, diagram TTT

e-mail: mossety@prz.edu.pl

B. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, H. Galina (145.8 KB)
Sieciowanie żywicy epoksydowej Epidian®6 zawierającej reaktywny napełniacz krzemoorganiczny — analiza metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej