English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Smejda-Krzewicka, W.M. Rzymski, D. Kowalski

Sieciowanie kauczuku chloroprenowego tlenkiem cyny

Polimery 2015, nr 3, 186


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.186

Streszczenie

Przedstawiono nową metodę sieciowania kauczuku chloroprenowego (CR) za pomocą tlenku cyny (SnO). Najlepsze właściwości mechaniczne wykazały wulkanizaty usieciowane tlenkiem cyny wilości 1—2 cz. mas./100 cz. mas. CR (phr), tj. zdecydowanie mniejszej niż ilości ZnO iMgO użyte do standardowego sieciowania CR. Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie wulkanizatu CR usieciowanego tlenkiem cyny jest większa niż wulkanizatu CR usieciowanego standardowo. Oznaczone wartości objętościowego pęcznienia równowagowego i stałych elastyczności świadczą oobecności większej liczby wiązań intermolekularnych. Wykazano, że wprowadzenie do mieszanki kauczukowej krzemionki lub sadzy zwiększyło wytrzymałość na rozciąganie wulkanizatu usieciowanego za pomocą 1 phr SnO, natomiast dodanie kaolinu — nieznacznie pogorszyło właściwości mechaniczne wulkanizatów, jednak wyraźnie zmniejszyło ich palność, o czym świadczy większa wartość wskaźnika tlenowego (OI).


Słowa kluczowe: kauczuk chloroprenowy, sieciowanie, tlenek cyny, palność


e-mail: aleksandra.smejda-krzewicka@p.lodz.pl

A. Smejda-Krzewicka, W.M. Rzymski, D. Kowalski (115.4 KB)
Sieciowanie kauczuku chloroprenowego tlenkiem cyny