English version
Drukuj

Sieć uniwersytetów i instytutów dla zwiększenia świadomości na temat podwójnego zastosowania substancji chemicznych


European Union

Instytut Chemii Przemysłowej

ENEA_logo

Centres of Excellence


Instytut Chemii Przemysłowej


W poszukiwaniu partnerów z obszaru


Kaukazu (Azji Centralnej, Europy Płd.Wschodniej)


Instytut Chemii Przemysłowej (IChP) uczestniczy w projekcie "Sieć uniwersytetów i instytutów dla zwiększenia świadomości na temat podwójnego zastosowania substancji chemicznych”. Liderem projektu jest ENEA, włoska Agencja Energii, Nowych Technologii I Trwałego Rozwoju), a finansowanie zapewnia Dyrektoriat Generalny Rozwoju i Współpracy i w ramach Centrów Doskonałości w Ograniczania Ryzyka i we współpracy z UNICRI. IChP jest koordynatorem dla obszaru Mołdawii, Ukrainy, Kaukazu, i Azji Centralnej.


Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka pochodzącego z przestępczego wykorzystania substancji chemicznych o podwójnym zastosowaniu. Celem projektu jest dzielenie się i wprowadzanie dobrych praktyk, poprawianie procedur, likwidowanie luk systemowych i budowę świadomości o istotności tych zagadnień wśród podmiotów zajmujących się produkcją, użyciem lub obrotem substancjami niebezpiecznymi lub ich prekursorami. Dla osiągnięcia celu pragniemy zaprosić instytucje z krajów regionu do partnerskiego działania, w tym opisu stanu aktualnego i określenia celów, którego dokonalibyśmy w trakcie tematycznych warsztatów. Wspólne dokonania pomogą w utworzeniu sieci między uczestnikami, rozwoju programu i stworzeniu materiałów szkoleniowych w tym zakresie. Sieć ta stałaby się partnerem dla UNICRi i instytucji UE w tworzeniu stabilnego sąsiedztwa..


Poszukujemy potencjalnych partnerów z regionu (dla każdego oddzielne pismo) chcących nawiązać współpracę i przyłączyć się do wykonywaniu zadania. Nie stawiamy zasadniczych barier co do dziedziny działalności. W szczególności zachęcamy uniwersyteckie wydziały chemii oraz instytucje zajmujące się chemią bądź bezpieczeństwem publicznym, np. ratownictwem.


Zespół wykonujący powita z radością każdego chcącego przyłączyć się do projektu i od razu chcielibyśmy zachęcić do pomocy w tworzeniu zrębów programu, zgłaszania uwag i opinii, które pomogą w jak najefektywniejszym osiągnięciu celów.