English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

X. Yang, J. Wang, T. Song, Z. Li, J. Hao


Samogasnąca nitroceluloza o małej zawartości azotu z dodatkiem synergicznie działających dimetylofosfonianu metylu i długołańcuchowej chlorowanej parafiny (j. ang.)
Polimery 2018, nr 6, 424

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.6.3

Streszczenie

Metodą bezpośredniego mieszania składników otrzymano serię trudnopalnej nitrocelulozy o małym udziale azotu (NC) zawierającej dimetylofosfonian metylu (DMMP) zmieszany w różnych stosunkach masowych z długołańcuchową chlorowaną parafiną (CP). Oceniano właściwości palne, termiczne i mechaniczne wytworzonych mieszanin, badano również proces ich pirolizy, a także zwęgloną pozostałość po spaleniu. Stwierdzono, że mieszanina (DMMP/CP = 8/2)/NC z udziałem 17 % mas. uniepalniaczy charakteryzowała się zdolnością do samogaśnięcia w wyniku synergicznego wielofazowego mechanizmu uniepalniającego, obejmującego fazy gazową i częściowo skondensowaną, a także efekt endotermiczny. Dodatkowo właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu wspomnianej mieszaniny wskazywały na synergiczne działanie plastyfikujące zastosowanych związków uniepalniających. Opracowana mieszanina pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania i użytkowania nitrocelulozy.


Słowa kluczowe: nitroceluloza, dimetylofosfonian metylu, chlorowana parafina, wielofazowy mechanizm uniepalniania

e-mail: hjw@bit.edu.cn
X. Yang, J. Wang, T. Song, Z. Li, J. Hao (926.3 KB)
Samogasnąca nitroceluloza o małej zawartości azotu z dodatkiem synergicznie działających dimetylofosfonianu metylu i długołańcuchowej chlorowanej parafiny (j. ang.)