English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kozera-Szałkowska

Rynek tworzyw sztucznych – produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów

Polimery 2019, nr 11-12, 751


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.3

Streszczenie

W artykule omówiono najnowsze dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania przetwórców na tworzywa sztuczne w ujęciu światowym, europejskim i krajowym, z uwzględnieniem wymiany handlowej i perspektyw branży na najbliższe lata. Podano także podstawowe informacje na temat zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w aspekcie wyzwań związanych z pakietem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.


Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, rynek światowy, produkcja, zapotrzebowanie, recykling odpadów
e-mail: anna.szalkowska@plasticseurope.org
A. Kozera-Szałkowska (1.11 MB)
Rynek tworzyw sztucznych – produkcja, zapotrzebowanie, zagospodarowanie odpadów