English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Cieślik, J. Żmija, M. Ohams

Rozdzielanie nanoproszków nieorganicznych z zastosowaniem metody

gradientu stężeń (j. ang.)

Polimery 2012, nr 7-8, 558


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.558

Streszczenie

Artykuł przedstawia technikę rozdzielania nanoproszków nieorganicznych za pomocą zmodyfikowanej metody gradientu stężeń na przykładzie boranu glinowo-itrowego. Opisana metoda separacji jest metodą nieniszczącą. Pozwala w krótkim czasie oraz za pomocą prostych urządzeń laboratoryjnych uzyskać frakcje nanocząstek o rozmiarach od kilkunastu mikrometrów do kilku nanometrów.


Słowa kluczowe: nanoproszki, metody rozdzielania, fikol


e-mail: icieslik@wat.edu.pl

I. Cieślik, J. Żmija, M. Ohams (317.4 KB)
Rozdzielanie nanoproszków nieorganicznych z zastosowaniem metody gradientu stężeń (j. ang.)