English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Królikowski, K. Piszczek

Rozdzielanie mieszanin: polietylen dużej gęstości/poli(tereftalan etylenu)/poli(chlorek winylu)
z wykorzystaniem różnic twardości składników (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 599


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.599

Streszczenie
Wykonano badania skuteczności separacji trójskładnikowej mieszaniny polietylen dużej gęstości/poli(tereftalan etylenu)/poli(chlorek winylu) (HDPE/PET/PVC). Separację prowadzono dwuetapowo na zmodernizowanym stanowisku badawczym. Pierwszy etap pozwalał na oddzielenie HDPE, a drugi na rozdzielenie pozostałej po pierwszym etapie mieszaniny PET/PVC. Wykazano dużą skuteczność wydzielania HDPE z mieszaniny HDPE/PET/PVC. Stosując siłę nacisku igieł równą 10 N HDPE odseparowano z dokładnością i efektywnością wynoszącymi 100 % w całym zakresie badanych prędkości obrotowych walca oddzielającego. Najskuteczniejszy rozdział mieszaniny PET/PVC, z dokładnością oraz efektywnością odzysku powyżej 96 %, uzyskano natomiast stosując siłę nacisku igieł wynoszącą 3,5 N, ale wymagało to prowadzenia procesu w podwyższonej temperaturze (65 °C).
Słowa kluczowe: separator igłowy z systemem grzania, twardość, mieszanina polimerowa, recykling mechaniczny
e-mail: piszczek@utp.edu.pl
K. Królikowski, K. Piszczek (651.2 KB)
Rozdzielanie mieszanin: polietylen dużej gęstości/poli(tereftalan etylenu)/poli(chlorek winylu) z wykorzystaniem różnic twardości składników (j.ang.)