English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Thomalla, J. Thomalla

Rola ugrupowania acetylooctowego w otrzymywaniu spoiw lakierowych i klejowych.
Cz. I. Zastosowanie grup acetylooctowych w chemii związków wielkocząsteczkowych do wytwarzania spoiw lakierowych i klejowych

Polimery 1999, nr 1, 006


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.006

Streszczenie

Na podstawie literatury omówiono możliwości otrzymania kopolimerów z merami zawierającymi boczne ugrupowania acetylooctowe. Występujące w liniowych związkach wielkocząsteczkowych tego rodzaju ugrupowania stwarzają po usieciowaniu szereg możliwości zastosowania tych produktów, zwłaszcza w nowoczesnych wyrobach lakierowych i klejach. Przedstawiono chemiczny przebieg procesów sieciowania polimerów i żywic zawierających grupy acetylooctowe (reakcja Michaela, reakcje z diaminami i diizocyjanianami, wykorzystanie enamin) oraz sposoby acetylooctanowania żywic z grupami wodorotlenowymi (np. poliestrów).


Słowa kluczowe: polimery i żywice zgrupami acetylooctowymi, sieciowanie z udziałem grup acetylooctowych, wyroby lakierowe

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl