English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Vasile

Rola procesów degradacji polimerów w zanieczyszczeniu środowiska i zagospodarowaniu odpadów (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 517


Streszczenie

Scharakteryzowano wpływ różnych typów naturalnej degradacji polimerów (czynników atmosferycznych, wody, gleby, organizmów żywych) na zanieczyszczenie środowiska oraz na działania zmierzające do zagospodarowania odpadów tworzywowych. Omówiono też niektóre problemy związane z użytkowaniem polimerów bio- i fotodegradowalnych. Przedstawiono wyniki prac własnych dotyczących przebiegu biodegradacji poliolefin (PE, i-PP) albo żywicy epoksydowej (ER) z dodatkiem różnych ilości ER modyfikowanej ligniną (LER) oraz wpływu takich układów na wzrost roślin (tabele 1 i 2). Oprócz wpływu dodatniego, zaobserwowano też istotne działania szkodliwe występujące w okresie kwitnienia.


Słowa kluczowe: naturalna degradacja polimerów, zanieczyszczenie środowiska, biodegradacja, poliolefiny, żywica epoksydowa, wzrost roślin
C. Vasile (769.6 KB)
Rola procesów degradacji polimerów w zanieczyszczeniu środowiska i zagospodarowaniu odpadów (j. ang.)