English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Heneczkowski, H. Galina

Recykling materiałowy odpadowych elastycznych pianek poliuretanowych wytwarzanych metodą RIM (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 523


Streszczenie

Opracowano warunki recyklingu materiałowego wymienionych w tytule odpadów PUR na drodze ich reaktywnego wytłaczania. Metodami DSC i IR scharakteryzowano przebiegające w toku wytłaczania w temp. 180—155 °C (malejący gradient temperatury w kierunku głowicy) zmiany struktury odpadów (rys. 3—5). Współwytłaczanie odpadowych pianek PUR z niewielkim dodatkiem (5—15% mas.) nieplastyfikowanego PVC pozwała na uzyskanie homogenicznych mieszanin o polepszonej twardości, nieco zmniejszonej odporności na ścieranie i znacznie zmniejszonej elastyczności (rys. 6 i 7).


Słowa kluczowe: recykling materiałowy, elastyczne pianki PUR, reaktywne wytłaczanie, zmiany strukturalne, mieszaniny PUR/PVC, właściwości mechaniczne

M. Heneczkowski, H. Galina (423.4 KB)
Recykling materiałowy odpadowych elastycznych pianek poliuretanowych wytwarzanych metodą RIM (j. ang.)