English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Błędzki, W. Królikowski

Recykling materiałów polimerowych z dywanowych wykładzin podłogowych

Polimery 2000, nr 1, 29


Streszczenie

Przedstawiono problematykę dotyczącą składu (tabele 1 i 2) oraz recyklingu wykładzin dywanowych. Opisano ich recykling materiałowy, surowcowy i energetyczny, jak również stan organizacyjny oraz techniczny recyklingu tych materiałów w Europie Zachodniej i USA. Szczegółowo opisano technologię odzysku poliamidów (PA 6 i PA 66) z wykładzin dywanowych w budowanych obecnie wielkoprzemysłowych zakładach w Premnitz, Niemcy (rys. 4).
Słowa kluczowe: wykładziny dywanowe, skład, recykling, poliamidy 6 i 66
A. K. Błędzki, W. Królikowski (364.6 KB)
Recykling materiałów polimerowych z dywanowych wykładzin podłogowych