English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Marciniak, P. Czyżewski, D. Sykutera, M. Bieliński

Recykling części eksploatacyjnych z ABS wykorzystywanych w przemysłowych drukarkach 3D (j. ang.)

Polimery 2019, nr 11-12, 803


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.9

Streszczenie

Przedstawiono nowe zastosowanie materiału uzyskanego z recyklingu ABS (akrylonitryl-butadien-styren) pochodzącego z elementów eksploatacyjnych przemysłowych drukarek 3D Dimension Elite (Stratasys). Z elementów eksploatacyjnych przygotowano regranulat i wyprodukowano filament, który następnie zastosowano w technologii przyrostowego wytwarzania FFF (ang. Fused Filament Fabrication). Wytworzone w technologii FFF próbki posłużyły do oznaczenia wybranych właściwości mechanicznych oraz porównania ich z właściwościami charakteryzującymi wypraski z regranulatu ABS, uzyskane metodą wtryskiwania. Oceniano cechy filamentu otrzymanego z regranulatu ABS, wskazano także na charakterystyczne właściwości przetwórcze tego surowca. Określono korzystne pod względem wytrzymałości mechanicznej parametry procesów wytwarzania: wtryskiwania ciśnieniowego (IM) oraz drukowania 3D (FFF), wyznaczono też właściwości użytkowe wytworów z ABS, otrzymanych w technologii FFF. Wyniki badań pozwoliły na ocenę możliwości recyklingu zużytych elementów eksploatacyjnych przemysłowych drukarek 3D w technologii FFF.


Słowa kluczowe: recykling ABS, wytwarzanie filamentu, drukowanie 3D, technologia FFF, właściwości mechaniczne, właściwości przetwórcze
e-mail: dawid.marciniak@utp.edu.pl
D. Marciniak, P. Czyżewski, D. Sykutera, M. Bieliński (1.71 MB)
Recykling części eksploatacyjnych z ABS wykorzystywanych w przemysłowych drukarkach 3D (j.ang.)