English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Dębowski, A. Iuliano, A. Plichta, S. Kowalczyk, Z. Florjańczyk

Recykling chemiczny poliestrów (j. ang.)

Polimery 2019, nr 11-12, 764


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.11.5

Streszczenie

W pracy przedstawiono dwie podstawowe strategie możliwe do wykorzystania w procesach chemicznego recyklingu tworzyw poliestrowych. Pierwsza z nich polega na zwiększeniu masy molowej utylizowanych tworzyw polimerowych w procesie polikondensacji w ciele stałym (SSP) i/lub łączeniu ich łańcuchów za pomocą różnego typu substancji łatwo reagujących z grupami końcowymi poliestrów (tzw. czynników przedłużających). Istotą drugiej strategii jest degradacja tworzywa pod wpływem różnych czynników protogennych (takich jak: woda, alkohole, glikole i aminy) w celu uzyskania produktów małocząsteczkowych lub oligomerów, które można wykorzystać jako surowce w syntezie wielu klas materiałów polimerowych. Omówiono metody stosowane już w recyklingu PET [poli(tereftalanu etylenu)], a także możliwość ich rozszerzenia na inne gatunki poliestrów.


Słowa kluczowe: recykling, polikondensacja w ciele stałym, polilaktyd, poli(tereftalan etylenu), glikoliza, hydroliza, aminoliza, amonoliza
e-mail: debowski@ch.pw.edu.pl
M. Dębowski, A. Iuliano, A. Plichta, S. Kowalczyk, Z. Florjańczyk (675.7 KB)
Recykling chemiczny poliestrów (j. ang.)