English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kacperski, T. Spychaj

Recykling chemiczny odpadowych poliestrów nasyconych i polimerów uretanowych
jako źródło surowców do produkcji poliuretanów

Polimery 1999, nr 1, 1


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.001

Streszczenie

Na podstawie danych z literatury dokonano przeglądu sposobów recyklingu chemicznego odpadowych poliestrów nasyconych (głównie PET) i poliuretanów, prowadzonego w celu otrzymania surowców do produkcji polimerów uretanowych. Najczęściej spotykanym sposobem recyklingu chemicznego poliestrów jest ich glikoliza, w której stosuje się zazwyczaj glikol etylenowy, dietylenowy, propylenowy lub dipropylenowy. Otrzymane w tym procesie produkty można wykorzystać do syntezy pianek, elastomerów i kitów poliuretanowych. Degradację poliuretanów prowadzi się także metodą glikolizy, bądź też aminoglikolizy przy użyciu alkanoloamin, a jej produkty mają podobne zastosowania. Większość opisanych sposobów realizuje się w skali przemysłowej. Uzyskane produkty degradacji pozwalają na otrzymanie nowych materiałów poli-uretanowych o dobrych właściwościach użytkowych i korzystnej cenie.


Słowa kluczowe: recykling chemiczny, poliestry, poli(tere-ftalan etylenu), poliuretany, poliole

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl