English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Rusiecki, R. Steller

Pulweryzacja materiałów polimerowych metodą wytłaczania ścinającego w stanie stałym

Polimery 2002, nr 3, 175


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury dotyczący metod i urządzeń stosowanych w metodzie wytłaczania ścinającego w stanie stałym materiałów polimerowych. Metoda ta opiera się na łącznym oddziaływaniu sił ścinających i wysokiego ciśnienia w połączeniu z odpowiednimi zmianami temperatury tworzywa: wstępnym ogrzaniem w celu uplastycznienia i homogenizacji oraz następnym ochłodzeniem do temperatury niższej od temperatury krzepnięcia. Omówiono dwa warianty metody (rozdrabnianie bądź w układzie uplastyczniającym wytłaczarki, bądź poza tym układem) oraz konstrukcje stosowanych do tego celu zmodyfikowanych wytłaczarek. Przedstawiona metoda umożliwia ciągłe wytwarzanie bardzo drobnego i jednorodnego proszku polimerowego złożonego z ziaren średnicy nawet < 100 mm. Pozwala ona też na homogenizację i rozdrabnianie tworzyw niekompatybilnych, umożliwiając w ten sposób ich wspólny recykling.


Słowa kluczowe: pulweryzacja polimerów, wytłaczanie w stanie stałym, rozdrabnianie i mieszanie tworzyw niekompatybilnych, konstrukcje urządzeń
T. Rusiecki, R. Steller (592.3 KB)
Pulweryzacja materiałów polimerowych metodą wytłaczania ścinającego w stanie stałym