English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Krywult

Pultruzja – efektywna metoda wytwarzania półwytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami

Polimery 2001, nr 10, 673


Streszczenie

W artykule przeglądowym poświęconym charakterystyce pultruzji – ciągłego procesu technologicznego wytwarzania prętów, rur i ksztaltowników z TWW – przedstawiono technologiczny opis tego procesu oraz wymagania materiałowe dotyczące zarówno włókien, jak i przesycającej je żywicy (żywicznej osnowy). Szczegółowo omówiono wpływ zawartości włókien wzmacniających oraz elastyczności żywicznej osnowy na naprężenia styczne występujące w strukturze otrzymywanych półwytworów z TWW. Podkreślono przy tym trudności związane z wyborem żywicy o odpowiedniej elastyczności i właściwościach cieplnych.


Słowa kluczowe: pultruzja, tworzywa wzmocnione włóknami, dobór żywicy przesycającej

B. Krywult (235.6 KB)
Pultruzja – efektywna metoda wytwarzania półwytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami