English version
Drukuj

Publikacje 2020

  • Durski M., Naidoo P., Ramjugernath D.,Domańska U.: „Separation of thiophene from octane/hexadecane with ionic liquids in ternary liquid-liquid phase equilibrium”, Fluid Phase Equilibria 2020, 509, 112467; DOI:10.1016/j.fluid.2020.112467
  • Gajek A.,Poczta A., Łukawska M., Cecuda-Adamczewska V., Tobiasz J., Marczak A.: „Chemical modification of melphalan as a key to improve treatment of haematological malignancies”, Scientific Reports 2020, March 11, 10: article no. 4479, 16pages; DOI:10.1038/s41598-020-61436-x

  • Groman A., Mucha M., Stolarczyk E.: „Development and validation of the gas chromatographic methods for the determination of organic volatile impurities in travoprost and its starting material”;Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2020,, Vol. 77 No. 1 pp. 23-33,2020; DOI: 10.32383/appdr/115517

  • Kędzierski M., Wiejak A., Janiszewska J., Wiśniewska A., Grzywa-Niksińska I., Kurzepa K.: „Skuteczność wybranych związków biobójczych w ochronie powłok budowlanych przed zasiedleniem przez grzyby pleśniowe, sinice i glony”, Polimery 2020, 65/5, 371; DOI:10.14314/polimery.2020.5.5

  • Lukomska A., Wisniewska A., DabrowskiZ., Domanska U.: „Liquid-liquid extraction of cobalt(II) and zinc(II) fromaqueous solutions using novel ionic liquids as an extractants”, Journal of Molecular Liquids 2020, Volume 307,1June 2020, 112955; DOI:10.1016/j.molliq.2020.112955
  • Mikiewicz D.,Łukasiewicz N., Zieliński M., Cecuda-Adamczewska V., Bierczyńska-Krzysik A.,Romanik-Chruścielewska A., Kęsik-Brodacka M.: „Bacterial expression and characterization of an anti-CD22 single-chain antibody fragment”,Protein Expression And Purification 2020 June, 170: 105594, 8 pages; Available online 5 Feb 2020; DOI:10.1016/j.pep.2020.105594

  • Milczarek M., Chodyński M., Pietraszek A., Stachowicz-SuhsM., Yasuda K., Sakaki T., Wietrzyk J., Kutner A.: „Synthesis,CYP24A1-Dependent Metabolism and Antiproliferative Potential Against Colorectal Cancer Cells of 1,25-Dihydroxy vitamin D 2 Derivatives Modified at the SideChain and the A-Ring”, International Journal of Molecular Sciences 2020, 21,642; Published: 18 January 2020; DOI: 10.3390/ijms21020642

  • Stolarczyk E. U., Leś A., Łaszcz M., Kubiszewski M., Strzempek W., Menaszek E., Fusaro M., Sidoryk K.,Stolarczyk K.:„The ligand exchange of citrates to thioabirateroneon gold nanoparticles for prostate cancer therapy”; International Journal of Pharmaceutics 2020, Volume 583, 15 June 2020, 119319; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2020.119319

  • Wróbel J., Wróbel K., Lach J.,Czerwiński A.: „Perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych” (Prospects for lead-acid batteries), Przemysł Chemiczny 2020, 99/3; DOI:10.15199/62.2020.3.21