English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sołtysiński, K. Piszczek, D. Romecki, S. Narożniak, J. Tomaszewska, K. Skórczewska

Przetwarzanie technologicznych odpadów pianek poliuretanowych i poużytkowych
materacy poliuretanowych na poliole – zastosowania przemysłowe (j.ang.)

Polimery 2018, nr 3, 234


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.3.8

Streszczenie

Przeprowadzono badania zmierzające do określenia możliwości ponownego wykorzystania polioli wytworzonych w procesie recyklingu chemicznego technologicznych odpadów pianek poliuretanowych (PUR) i materacy poużytkowych do produkcji materacy i paneli termoizolacyjnych. Stwierdzono, że odpady pianek PUR oraz poużytkowe materace można przetworzyć na repoliole w prostym procesie stosowanym obecnie w zakładach Dendro Poland LTD Sp. z o.o. Mieszaninę repolioli otrzymanych w pilotowej instalacji przemysłowej stosowano do produkcji elastycznych i sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Stwierdzono, że do wytwarzania elastycznej pianki o wymaganych właściwościach można zastosować mieszaninę poliolu zawierającą do 50 % mas. repoliolu. Repoliol można też używać do produkcji pianek sztywnych, całkowicie zastępując surowce pierwotne. Otrzymane w ten sposób panele charakteryzują się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi i stabilnością wymiarową. Praktyczne zastosowanie chemicznego recyklingu poużytkowych materacy ma duże znaczenie proekologiczne, a także korzystny aspekt ekonomiczny – repoliol jest tańszy od standardowego poliolu.


Słowa kluczowe: poliuretan, recykling chemiczny, poliol, materac poużytkowy
e-mail: piszczek@utp.edu.pl

M. Sołtysiński, K. Piszczek, D. Romecki, S. Narożniak, J. Tomaszewska, K. Skórczewska (594.9 KB)
Przetwarzanie technologicznych odpadów pianek poliuretanowych i poużytkowych materacy poliuretanowych na poliole – zastosowania przemysłowe (j.ang.)