English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, D. Jachowska, J. Moryś, M. Prokopowicz, K. Czarnoboj, B. Fałkiewicz

Przenikanie polidimetylosiloksanów (PDMS) do tkanki nerwowej szczurów — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 567


Streszczenie

Opisano przenikanie różnych odmian (PDMS) z przewodu pokarmowego szczurów do ich krwi, moczu i mózgu. Badano grupy szczurów, którym PDMS podawano z pokarmem lub wprowadzano bezpośrednio do żołądka (tabele 1 i 2). Zaproponowano możliwość przenikania PDMS do organizmu (w szczególności do tkanki nerwowej) na drodze limfatycznej.


Słowa kluczowe: polidimetylosiloksany, przenikanie z przewodu pokarmowego, tkanka nerwowa
J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, D. Jachowska, J. Moryś, M. Prokopowicz, K. Czarnoboj, B. Fałkiewicz (206 KB)
Przenikanie polidimetylosiloksanów (PDMS) do tkanki nerwowej szczurów — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)