English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kijeński, A. Migdał, P. Rejewski, A. Kędziora

Przemysłowa synteza kwasu akrylowego i akrylanów – droga do eliminacji białych plam
w obszarze wytwórczym polskiego przemysłu chemicznego

Polimery 2016, nr 10, 702


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.702

Streszczenie

Opisano opracowaną w Instytucie Chemii Przemysłowej (IChP), kompleksową technologię otrzymywania kwasu akrylowego (w tym z gliceryny) i estrów akrylowych. Technologia ta stanowi propozycję wypełnienia luki wytwórczej w obszarze syntezy wysokomarżowych akrylanów i półproduktów. Analiza ekonomiczna oraz analiza rynku surowcowego w odniesieniu do ww. technologii potwierdzają elastyczność opracowanego kompleksu wytwórczego, a także jego atrakcyjność w skali przemysłowej w porównaniu z działającymi instalacjami i rozwijanymi konkurencyjnymi technologiami. Innowacyjne rozwiązania, zaimplementowane w technologii, omówiono na przykładzie wybranych węzłów procesowych.


Słowa kluczowe: technologia akrylanów, analiza rynku, superabsorbenty
e-mail: jacek.kijenski@ichp.pl

J. Kijeński, A. Migdał, P. Rejewski, A. Kędziora (595.4 KB)
Przemysłowa synteza kwasu akrylowego i akrylanów – droga do eliminacji białych plam w obszarze wytwórczym polskiego przemysłu chemicznego