English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, G. Budzik, A. Sanocka- Zajdel, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, R. Oliwa, Ł. Mazur


Przemysł 4.0. Cz. I. Wybrane aplikacje w przetwórstwie tworzyw polimerowych (j. ang.)
Polimery 2018, nr 7-8, 531

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.7

Streszczenie

Przedstawiono przykłady zastosowań koncepcji Przemysł 4.0 w procesach produkcyjnych związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych. Implementacja struktury Przemysłu 4.0 ma na celu zwiększenie szybkości produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby braków. Osiągnięcie takich rezultatów jest możliwe z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych sprzężonych ze zautomatyzowanymi procesami produkcji i kontroli jakości. Na podstawie literatury i doświadczeń własnych stwierdzono, że przemysł przetwórczy wymaga stosowania tego typu zintegrowanych systemów w celu osiągnięcia dalszej poprawy konkurencyjności.


Słowa kluczowe: Przemysł 4.0, przetwarzanie materiałów polimerowych, zintegrowane systemy informacyjne
e-mail: molek@prz.edu.pl
M. Oleksy, G. Budzik, A. Sanocka- Zajdel, A. Paszkiewicz, M. Bolanowski, R. Oliwa, Ł. Mazur (392.4 KB)
Przemysł 4.0. Cz. I. Wybrane aplikacje w przetwórstwie tworzyw polimerowych