English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Malinowska-Pańczyk, H. Staroszczyk, K. Gottfried, I. Kołodziejska, A. Wojtasz-Pająk

Przeciwdrobnoustrojowe właściwości roztworów chitozanowych,
folii chitozanowych i żelatynowo-chitozanowych (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 735


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.735

Streszczenie

Zbadano właściwości przeciwdrobnoustrojowe roztworów i folii chitozanowych oraz dwuskładnikowych folii żelatynowo-chitozanowych, wobec wybranych bakterii. Stwierdzono zwiększenie bakteriobójczego działania roztworów chitozanu wraz ze wzrostem temperatury i wydłużeniem czasu inkubacji. Dwa psychrotrofowe szczepy Pseudomonas fluorescens i Listeria innocua wykazały większą wrażliwość na działanie chitozanu niż mezofilne szczepy Escherichia coli i Staphylococcus aureus. Wzrost badanych drobnoustrojów został całkowicie zahamowany pod krążkami z folii chitozanowych. Silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe zaobserwowano również w przypadku dwuskładnikowych folii żelatynowo-chitozanowych.
Słowa kluczowe: chitozan, folia chitozanowa, folia żelatynowo-chitozanowa, folie przeciwdrobnoustrojowe
e-mail: edyta.malinowska-panczyk@pg.gda.pl
E. Malinowska-Pańczyk, H. Staroszczyk, K. Gottfried, I. Kołodziejska, A. Wojtasz-Pająk (114.9 KB)
Przeciwdrobnoustrojowe właściwości roztworów chitozanowych, folii chitozanowych i żelatynowo-chitozanowych (j. ang.)