English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Samujło, R. Sikora

Przebieg wytłaczania polietylenu modyfikowanego Mg(OH)2 (j. ang.)

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2000, nr 1, 50


Streszczenie

Polietylen średniej gęstości (MFR = 0,712 g/10 min) modyfikowany Mg(OH)2 o średnim uziarnieniu 2,5 μm (użytym jako środek uniepalniający) wytłaczano przy użyciu wytłaczarki laboratoryjnej Brebender (PlastiCorder PLV 151) w na­stępujących warunkach: częstotliwość ślimaka 0,75 s-1, temperatura trzech stref grzejnych układu uplastyczniającego odpowiednio 160, 170 i 170 °C, temperatura głowicy 170°C oraz średnia prędkość wytłaczania 1,72 mm/s. Ponadto stosowano środki antyblokingowe i ślizgowe (020-04, 020-15 i Lifoslip 220 PE) w postaci koncentratów polietylenowych. Ze wzro­stem zawartości Mg(OH)2 rosło ciśnienie w głowicy wytłaczarskiej. moment obrotowy mierzony na ślimaku wytłaczarki i wydajność procesu wytłaczania (rys. 1–3). Ciśnienie w głowicy i moment obrotowy były najmniejsze w przypadku zastosowania środka ślizgowego Lifoslip 220 PE. Gdy zawartość Mg(OH)2 wynosiła 57,5% i 60% ciśnienie w głowicy i moment obrotowy na ślimaku osiągały wartości zbliżone do wartości jakie uzyskuje się stosując środki pomocnicze o mniejszym stężeniu substancji czynnych.
Słowa kluczowe: wytłaczanie tworzyw wielkocząsteczkowych, bezhalogenowe środki zmniejszające palność, wodorotlenek magnezu
B. Samujło, R. Sikora (92.5 KB)
Przebieg wytłaczania polietylenu modyfikowanego Mg(OH)2 – Komunikat szybkiego druku (j. ang.)