English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pepliński, M. Bieliński

Prototypowe wkładki modułowe intensyfikujące chłodzenie
wnęk form w procesach przetwórstwa polimerów (j. ang.)
Komunikat szybkiego druku

Polimery 2015, nr 11-12, 747


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.747

Streszczenie

Zaprojektowano cechy konstrukcyjne i wzajemną konfigurację modułowych wkładek turbulentnych (MTI) intensyfikujących chłodzenie gniazd narzędzi do przetwórstwa polimerów (form rozdmuchowych i wtryskowych) w liniowych kanałach chłodzących. Metodą szybkiego prototypowania FDM (z ang. fused deposition modelling) wykonano wkładki MTI w celu doświadczalnego zweryfikowania ich efektywności w zaprojektowanym stanowisku badawczym. Dokonano oceny wybranych układów konfiguracji wkładek MTI w rurowych kanałach chłodzących. W każdym z analizowanych przypadków osiągnięto pożądany efekt skrócenia czasu chłodzenia.
Słowa kluczowe: polimerowe wkładki modułowe, szybkie prototypowanie, chłodzenie, wtryskiwanie, rozdmuchiwanie
e-mail: karolpep@utp.edu.pl
K. Pepliński, M. Bieliński (266.9 KB)
Prototypowe wkładki modułowe intensyfikujące chłodzenie wnęk form w procesach przetwórstwa polimerów (j. ang.)