English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Florjańczyk, W. Bzducha, R. Wróblewski, P. Cieślicki, E. Zygadło-Monikowska


Protonowo przewodzące poliestry kwasu fosforowego

Polimery 1999, nr 1, 018


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.018


Streszczenie

Zbadano możliwość wykorzystania aromatycznych i alifatycznych poliestrów kwasu fosforowego jako składników membran protonowo przewodzących. Poliestry aromatyczne otrzymano w wyniku hydrolizy produktów kondensacji tlenochlorku fosforu z bisfenolem A, a poliestry alifatyczne w reakcjach poliaddycji kwasu fosforowego i eteru diglicydylowego dianu. Stwierdzono, że pochodne aromatyczne charakteryzują się odpowiednio dużą stabilnością hydrolityczną i mogą być wykorzystane jako składniki hydrożeli protonowo przewodzących. Membrany kompozytowe złożone z otrzymanych poliestrów, N,N'-metylenodiakryloamidu i poli(fluorku winylidenu) wykazują przewodność w zakresie 10-4—10-3S cm-1. Poliestry alifatyczne pod wpływem wody w temperaturze pokojowej hydrolizują do małocząsteczkowych oligomerów i nawet po immobilizacji w hydrofobowych sieciach polimerowych łatwo ulegają wymywaniu. Można je natomiast wykorzystać do syntezy żeli przewodzących, w których fazą przewodzącą są polarne rozpuszczalniki organiczne.


Słowa kluczowe: poliestry kwasu fosforowego, membrany protonowo przewodzące

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl