English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda, P. Kubisa, K. Matyjaszewski, S. Słomkowski

Profesor Stanisław Penczek — świat polimerów i nie tylko

Polimery 2014, nr 1, 3

ICHP - Prof. S. Penczek

Niniejszy zeszyt „Polimerów” jest w całości dedykowany profesorowi Stanisławowi Penczkowi z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin.
Zespół Redakcyjny serdecznie dziękuje prof. Andrzejowi Dudzie i prof. Stanisławowi Słomkowskiemu za cenną pomoc organizacyjną i merytoryczną w przygotowaniu tego zeszytu.


Przedstawienie sylwetki osoby, którą zna się od prawie pół wieku wydaje się być łatwym zadaniem. Można na przykład, przedstawić karierę zawodową, podać zdobyte stopnie naukowe, wykaz piastowanych stanowisk, najważniejsze osiągnięcia i nagrody. Jednak według naszej oceny wszystko to nie pozwoliłoby na pokazanie bogatej osobowości Jubilata. Dlatego też, poniższy opis związany z Jubileuszem osiemdziesiątych urodzin profesora Stanisława Penczka, przedstawiamy z naszej,
subiektywnej perspektywy. Pamięć ludzka jest wprawdzie zawodna (wspaniałą ilustracją tej obserwacji
jest film Rashomon w reżyserii Akira Kurosawy), tym nie mniej staraliśmy się, aby nasze wspomnienia
były możliwie najbliższe obiektywnej rzeczywistości.A. Duda, P. Kubisa, K. Matyjaszewski, S. Słomkowski (1.27 MB)
Profesor Stanisław Penczek — świat polimerów i nie tylko