English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Romanowska-Osuch, A. Bartkowiak

Proekologiczne dyspersyjne modyfikacje powierzchni materiałów celulozowych.

Cz. II. Modyfikacja powierzchni tekturowych z zastosowaniem układów

hybrydowych wosk Candelilla/biopolimer

Polimery 2012, nr 1, 49


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.049

Streszczenie

Przeprowadzono badania mające na celu ustalenie składu dyspersyjnej kompozycji powłokotwórczej w układzie wosk Candelilla/biopolimer, zapewniającego dobrą rozlewność oraz poprawę właściwości barierowych modyfikowanych materiałów w stosunku do barierowości wyjściowej tektury niemodyfikowanej. Zastosowano trzy różne stężenia (19, 22 i 25 %) nośnika (soli sodowej oktenylobursztynianu skrobi, skrobia OSA) w układzie oraz różne stężenia (2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 %) składnika hydrofobowego (wosku Candelilla). Wybrano kompozycję powłokotwórczą, w której stężenie hydrofilowego nośnika powłokotwórczego wynosiło 22 %, natomiast łączne stężenie substancji hydrofobowych — 12,5 %, gdzie substancją barierową dla pary wodnej był wosk Candelilla (9,6 %) a plastyfikatorem — wosk jojoba (2,9 %). Zawartość emulgatora Tween 20 w kompozycji powłokotwórczej wynosiła 2 %. Wykazano, iż wytworzone powłoki zmniejszyły przepuszczalność pary wodnej przez tekturę oraz zwiększyły jej odporność na działanie wody i tłuszczów. Stwierdzono ponadto niewielkie pogorszenie właściwości mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia w chwili zerwania) materiałów celulozowych w wyniku ich powierzchniowej modyfikacji.


Słowa kluczowe: sól sodowa oktenylobursztynianu skrobi, wosk Candelilla, wosk jojoba


e-mail: abartkowiak@zut.edu.pl

A. Romanowska-Osuch, A. Bartkowiak (134 KB)
Proekologiczne dyspersyjne modyfikacje powierzchni materiałów celulozowych. Cz. II. Modyfikacja powierzchni tekturowych z zastosowaniem układów hybrydowych wosk Candelilla/biopolimer